Narušení klidu

Narušení klidu

Ti, kteří jsou proti vašim myšlenkám nejvíce jsou ti, kterým vaše myšlenky naruší jejich klid.

~ Anthony D´Angelo