Understanding - pochopení

Understanding - pochopení

You do not really understand something unless You can explain it to Your Grandmother.                                                            ~ Albert Einstein  

 

Pokud to neumíš vysvětlit babičce, tak jsi věc nepochopil.