Umění

Umění

 I found I could say things with color and shapes that I couldn't say in any other way - things that I had no words for. 

......................................... Zjistila jsem, že mohu sdělit věci pouze barvou a tvarem, věci, které jsem neuměla sdělit jinak, věci pro které jsem neměla slova.     ~ Georgia O'Keeffe