nejasný cíl

nejasný cíl

Nejčastějším faktorem neúspěchu je absence jasných cílů  

Jan Marbel